Rechtspositieregelingen en arbeidsvoorwaarden

Reguliere werknemers kunnen hun arbeidsvoorwaarden individueel overeenkomen met hun werkgever. Collectieve afspraken worden opgenomen in cao’s. Voor ambtenaren gelden strikt genomen geen cao’s. Hun arbeidsvoorwaarden worden bij algemeen verbindend voorschrift vastgelegd in rechtspositieregelingen. Er is bijvoorbeeld een rechtspositieregeling voor rijksambtenaren (ARAR) en voor de politie (BARP). Ook alle afzonderlijke gemeentes hebben een eigen rechtspositieregeling. Kortom, elke overheidswetgever die ambtenaren in dienst heeft, heeft een rechtspositieregeling die wettelijk is vastgesteld.

Materieel gezien zijn de rechtspositieregelingen wél cao’s. Overheidswerkgevers mogen hun rechtspositieregelingen namelijk enkel aanpassen met instemming van ambtenarencentrales. Voordat de rechtspositieregeling gewijzigd kan worden, moet er een arbeidsvoorwaardenakkoord bereikt worden de ambtenarencentrale. Hiermee wordt voorkomen dat de overheidswerkgever, in zijn rol als wetgever, eenzijdig kan overgaan tot het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons ambtenarenrechtteam is u graag van dienst.