In- en outsourcing/overgang van onderneming

Vaak doet zich de vraag voor of de overnemer de arbeidsvoorwaarden van de overgenomen werknemers kan harmoniseren met de voorwaarden van zijn eigen personeel. Ook kan het zijn dat de overnemende partij te maken krijgt met botsende CAO’s en/of verschillende pensioenregelingen. Overleg met de ondernemingsraden en/of vakbonden zal in de regel ook plaats moeten vinden bij een voornemen tot overname/verkoop van een (deel van de) onderneming.

Overgang van onderneming

Mocht geen sprake zijn van overgang van onderneming dan blijven de werknemers achter bij de vervreemder. Omdat de werkzaamheden zijn overgedragen, zal de arbeidsovereenkomst voor de ‘achtergebleven’ werknemers vermoedelijk beëindigd moeten worden. Hier komt ook weer veel bij kijken. Steeds vaker besluiten bedrijven een deel van de activiteiten zoals de catering, schoonmaak, receptie of postkamer uit te besteden aan gespecialiseerde bedrijven (outsourcing). De omgekeerde variant, waarbij een bepaalde activiteit juist wordt binnengehaald (insourcing), komt ook voor.

Bij in- en outsourcingstrajecten komen verschillende arbeidsrechtelijke vraagstukken aan de orde. Een van de vragen waarnaar gekeken moet worden is of er sprake is van overgang van onderneming. Als hiervan sprake is dan heeft dit namelijk vergaande consequenties, zowel voor de betrokken werkgevers als voor de werknemers.

In de regel gaan bij een overgang van onderneming alle werknemers met behoud van hun arbeidsvoorwaarden van rechtswege over op de overnemende partij. Er zijn CAO’s (bijvoorbeeld in de schoonmaaksector) die bijzondere regels geven.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons arbeidsrechtteam is u graag van dienst.