Medezeggenschapsrecht

Werknemers kunnen via het medezeggenschapsrecht invloed uitoefenen op bepaalde kwesties inzake de bedrijfsvoering. Afhankelijk van de omvang van de onderneming is het ‘vehikel’ waarmee dat gebeurt een personeelsvertegenwoordiging (PVT), een personeelsvergadering of een ondernemingsraad.

Organisaties met meer dan 50 werknemers zijn op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Een OR heeft op grond van de WOR diverse rechten, waaronder het adviesrecht en instemmingsrecht.

Hieronder gaan wij in op diverse rechten van de OR:

Adviesrecht

Op grond van artikel 25 WOR dient een ondernemer zijn OR om advies te vragen indien er sprake is van een voorgenomen besluit van financieel-economische en bedrijfsorganisatorische aard dat valt onder de definitie van dit wetsartikel. Doordat de omschrijvingen van deze onderwerpen in de wet niet heel concreet zijn verwoord, bestaat er nog al eens discussie over de vraag of een bepaald onderwerp wel of niet onder het adviesrecht van de OR valt.

Áls er sprake is van adviesrecht dan dient het advies tijdig gevraagd te worden, namelijk in een fase dat de OR nog werkelijk invloed kan uitoefenen op het besluitvormingstraject. Wordt een ondernemer geconfronteerd met een negatief advies van de OR, dan dient de ondernemer een maand te wachten met het doorvoeren van het besluit. Gedurende deze maand heeft de OR tijd om zich te wenden tot de Ondernemingskamer van de Rechtbank.

Instemmingsrecht

Voor bepaalde besluiten heeft de OR  op grond van artikel 27 van de WOR het zogenaamde instemmingsrecht. Dat gaat dan om bepaalde besluiten die betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Het betreft hier een ‘sterk’ recht; de ondernemer die de instemming van de OR niet krijgt, kan het voorgenomen besluit niet nemen zonder eerst de rechter vervangende instemming te vragen (en deze te verkrijgen).

Overlegrecht

De ondernemer dient ten minste twee maal per jaar met de OR te overleggen en deze  een toelichting te geven op de situatie van de onderneming.

Goede communicatie en timing zijn essentieel.

Zoals u kunt lezen heeft de OR vergaande rechten. Het voorleggen van de adviesplichtige of instemmingsplichtige voorgenomen besluiten dient tijdig en op zorgvuldige wijze te gebeuren. Goede communicatie is daarbij essentieel.

De advocaten van Valegis hebben ruime ervaring aan ‘beide kanten’. Zij begeleiden zowel ondernemingen als medezeggenschapsorganen bij medezeggenschapstrajecten en procederen daar wat dat nodig/onvermijdelijk is.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons arbeidsrechtteam is u graag van dienst.