Tewerkstellingsvergunningen

Om in Nederland te kunnen werken hebben derdelanders (vreemdelingen van buiten de EU) in principe een tewerkstellingsvergunning nodig. De Inspectie SZW handhaaft streng en kan werkgevers boetes opleggen wanneer vreemdelingen zonder geldige tewerkstellingsvergunning arbeid verrichten. Bovendien worden inspectieresultaten gepubliceerd.

Voordat u een tewerkstellingsvergunning aanvraagt voor de beoogde werknemer, is het verstandig om eerst te kijken of er specifieke regelingen zoals de Kennismigrantenregeling of de Intra-Corporate Transferee regeling uitkomst kunnen bieden. Deze regelingen zijn doorgaans sneller en er worden minder documenten verlangd. Een tewerkstellingsvergunning is in die gevallen niet nodig.

Arbeidsmarkttoets

Voordat een tewerkstellingsvergunning (TWV) wordt afgegeven, zal het UWV eerst nagaan of er geen kandidaten aanwezig zijn die geen TWV nodig hebben om in Nederland werkzaamheden te verrichten, het zogeheten prioriteitgenietend aanbod. De werkgever moet aantonen dat het bedrijf voldoende inspanningen heeft verricht om dit lokale aanbod aan te trekken. Enkel wanneer de werkgever voldoende inspanningen heeft gepleegd en geen lokaal aanbod aanwezig is, kan voor de derdelander een TWV worden afgegeven.

Ook aan andere voorwaarden moet worden voldaan. Zo moeten de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden boven het wettelijk niveau liggen. Ook moet de vreemdeling rechtmatig verblijf hebben in Nederland en in bepaalde gevallen kan het daarom noodzakelijk zijn ook een verblijfsvergunning aan te vragen.

Duur tewerkstellingsvergunning

De TWV wordt in principe voor maximaal één jaar afgegeven, in bepaalde gevallen is dit drie jaar.

Bijzondere situaties

Er geldt een apart regime voor koks in de Aziatische horeca, waardoor zij onder bepaalde, strikte voorwaarden gemakkelijker aan een tewerkstellingsvergunning kunnen komen. Ook andere bijzondere categorieën, zoals bijvoorbeeld docenten in het internationale onderwijs, geestelijk bedienaren, musici en artiesten, hoeven in principe niet te voldoen aan de arbeidsmarkttoets, onder bepaalde voorwaarden.

Ook indien uw sector niet is uitgezonderd van de arbeidsmarkttoets, kan in bepaalde gevallen meer mogelijk zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Wij bespreken uiteraard graag de mogelijkheden met u.