Franchiseraden en inspraakorganen

Franchisenemers en -gevers hebben behoefte aan overleg, inspraak en gezamenlijke planning. Bij kleine ketens met een beperkte geografische spreiding kan dat door een op een overleg. Echter de meeste ketens hebben behoefte om deze zaken te structureren. Dit is in het belang van alle betrokken partijen.

Vaak raden wij een vereniging met rechtspersoonlijkheid aan als vorm voor een franchiseraad. Daarbij worden de leden gebonden aan de besluitvorming van hun bestuur en dat bestuur bestaat (deels) uit hun collega franchisenemers. Een dergelijke vereniging wordt met behulp van de notarissen waar wij mee samenwerken opgericht bij notariële akte.

Franchise en inspraak kan gevoelig liggen met name omdat franchisegevers vaak een lange(re) termijn visie hebben ten opzichte van franchisenemers. Wij kennen de gevoeligheden en hebben veel oplossingen bedacht om partijen tot een compromis te kunnen laten komen. Regelmatig worden wij bij het proces betrokken om uitleg te geven over de regeling en de achterliggende gedachten en geven wij presentaties aan de franchisenemers.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met het bovenstaande: ons  Franchiseteam is u graag van dienst.