Intellectueel eigendomsrecht waaronder merkenrecht

De basis van veel franchise ketens is het eenvormig gebruik van merken en andere uitingen zoals slagzinnen. Herkenbaarheid staat daarbij voorop. Voor het gebruik van die merken e.d. (tezamen ook wel aangeduid als intellectuele eigendomsrechten) wordt betaald. Wij werken samen met diverse merkgemachtigden voor het juist registeren van merkrechten in de Benelux maar ook daarbuiten.

Inbreuk Merkenrecht

Merkhouders worden regelmatig geconfronteerd met inbreuken waarvan soms de kwaliteit zo bedroevend is dat er veiligheidsrisico’s ontstaan. Inbreuken moeten dan ook worden aangepakt. De deadlines voor ingrijpen zijn vaak kort en de belangen groot.

Bewijsvergaring is belangrijk en ook daarbij kunnen we assisteren. Het aanpakken van inbreuken op IE-rechten gaat doorgaans in kort geding procedures die gepaard kunnen gaan met beslagleggingen.

Belangrijk hierbij is dat in intellectuele eigendomszaken het mogelijk kan zijn om de werkelijk gemaakte kosten (inclusief die van de advocaat!) terug te krijgen.

Vragen over intellectueel eigendomsrecht?

Wij hebben ruime ervaring met het bovenstaande: ons team met franchise advocaten is u graag van dienst.