Intentieovereenkomst (LoI) / Memorandum of Understanding (MoU)

Intentieovereenkomst (LOI)

In de beginfase van een (mogelijke) franchiserelatie wordt vaak gewerkt met een intentieovereenkomst, Letter of Intent (LOI) ofwel Memorandum of Understanding (MoU). Dit zijn vergelijkbare documenten waarin kort gezegd franchisegever en aspirant franchisenemer de intentie uitspreken dat zij met elkaar een franchiserelatie willen aangaan en waarin zij in grote lijnen aangeven hoe de te sluiten franchiseovereenkomst eruit zal gaan zien.

In een ‘zuivere’ LOI worden slechts procedureafspraken vastgelegd met betrekking tot een potentiële deal. De LOI ziet dan onder meer op te nemen stappen in het onderhandelingsproces, het verschaffen van informatie, het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) en of al dan niet exclusiviteit bestaat tussen de franchisegever en aspirant franchisenemer. De LOI omschrijft dus de wijze waarop en voorwaarden waaronder partijen over een mogelijke franchiseovereenkomst zullen onderhandelen.

Vragen over de LoI en of MoU?

Wij hebben ruime ervaring met het bovenstaande: ons team met franchise advocaten is u graag van dienst.