Internationalisering van formules

Nederlandse formules willen graag over de landsgrenzen heen groeien. België en Duitsland zijn voor de hand liggende opties. Valegis heeft veel van deze trajecten begeleid. De structuur met eigen vestigingen of een masterfrachisenemer opzetten in een vroegtijdig stadium is daarbij van belang.

Belangrijk is dat de keten die internationaal wil gaan zich realiseert dat er in andere landen andere regels kunnen gelden die niet zomaar opzij gezet kunnen worden met een rechtskeuze voor Nederlands recht. Belgie maar ook Zweden bijvoorbeeld hebben al dwingend recht voor franchiseovereenkomsten waar rekening mee moet worden gehouden.

Uiteraard beschikken wij over een uitstekend netwerk om daarbij te assisteren.

Wij begeleiden ook buitenlandse formules die in Nederland beginnen. Ook dat is een voorbeeld van internationalisering. Door onze grote internationale ervaring kunnen we vaak voorspellen op welke vlakken de buitenlandse ketens assistentie nodig heeft. Voorafgaande toestemming nodig hebben om iemand te ontslaan bijvoorbeeld is heel bijzonder voor buitenlandse bedrijven.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met het bovenstaande: ons  Franchiseteam is u graag van dienst.