Opzetten van de juiste juridische en fiscale franchise structuur

Franchise Structuur

Bij de start van een franchise keten en/of franchise formule moeten keuzes gemaakt worden over de juridische structuur met fiscale gevolgen. Hoe zorgt de ondernemer voor risico-minimalisatie en een fiscaal optimale structuur? Worden er aparte B.V.’s voor de franchise onderneming opgericht waarin merken en onroerend goed worden ondergebracht?

Franchise Contracten

Vaak wordt geadviseerd te onderscheiden risico’s in verschillende entiteiten onder te brengen. Dat vergt wel meer administratie in het begin en er dienen meerdere franchise contracten te worden opgesteld. Als er een aparte B.V. wordt opgericht waar de intellectuele eigendomsrechten worden ondergebracht, dan komt er bijvoorbeeld ook een licentieovereenkomst naar de werkmaatschappij waarbinnen de formule wordt geëxploiteerd.

Voor grote internationale ketens is de fiscaliteit vaak leidend. Structuren met Luxemburgse vennootschappen die zorgen voor een fiscaal optimaal resultaat zijn daarvan voorbeelden. Wij hebben uiteraard het netwerk om die structuren voor u te laten opzetten.

Wij merken dat de structuur vaak te laat de vereiste aandacht krijgt. Hoe begrijpelijk ook dat de operationele aspecten voorrang krijgen, wij blijven aandringen op het goed structureren van de franchise onderneming in een zo vroeg mogelijk stadium. Dat scheelt uiteindelijk veel geld en belasting.

Valegis werkt regelmatig voor franchiseketens uit andere landen zoals Amerika. Daar wordt vaak de structuur bedacht die hier moet worden uitgevoerd. Wij assisteren daarbij en sturen bij.

Vragen over de fiscale franchise structuur?

Wij hebben ruime ervaring met het bovenstaande: ons team met franchise advocaten is u graag van dienst.