Franchise vergunningen

Het exploiteren van een franchiseketen kan niet zonder vergunningen. Vestigingsvergunningen zijn de meest voorkomende en in sommige gevallen ook de lastigste. Maar ook terrasvergunningen en allerhande voorschriften over luchtkwaliteit en geluid moeten in acht worden genomen. Deze trajecten vereisen een zeer goed doordachte planning en goede lokale contacten.

Franchiseketens kunnen niet zonder vergunningen

Vergunningen en bestuursrecht gaan hand in hand. Bezwaar- en beroepsprocedures voeren wij regelmatig voor cliënten en zeker voor franchiseketens actief in de horeca. Los van de formele procedures op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AwB) rond franchise vergunningen hebben vergunninghouders (in spe) vaak belang bij informele (informatie)bijeenkomsten met belanghebbenden. Wij zijn daarbij vaak betrokken en aanwezig om ervoor te zorgen dat deze in goede banen geleid worden.

De Bibob-procedures spelen een rol bij de vergunningverlening. Het is zaak die regels goed in acht te nemen met name omdat anders grote vertragingen in het aanvraagproces kunnen ontstaan. Lokale overheden handhaven de nakoming van de vergunningsvoorwaarden. Wij hebben in diverse zaken sancties als sluiting van een restaurant terug kunnen draaien, in een enkel geval zelfs in een weekend.

Vragen over franchise vergunningen?

Wij hebben ruime ervaring met het bovenstaande: ons team met franchise advocaten is u graag van dienst.