Aandeelhoudersovereenkomsten

Als een bedrijf meerdere aandeelhouders heeft dan worden hun onderlinge afspraken vastgelegd in aandeelhoudersovereenkomsten (share holders agreements, SHA). Zaken als besluitvorming, winstbestemming, tag en drag along clausule en concurrentiebedingen komen daarin doorgaans voor.

Wij zorgen ervoor dat de afspraken goed worden vastgelegd en dat rekening gehouden wordt met toekomstige ontwikkelingen. Wat als een minderheidsaandeelhouder de onderneming wil verkopen maar de anderen daar nog niet aan toe zijn?

De begeleiding van dit soort zaken vereist niet alleen vakinhoudelijke kennis. Ook gevoel voor verhoudingen en ervaring met gevoelige zaken die op aandeelhoudersniveau kunnen spelen zijn van groot belang.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons M&Ateam is u graag van dienst.