Opzetten (internationale) structuren

Regelmatig werken wij voor internationale cliënten. Voor hen zetten wij de internationale juridische structuur op tezamen met andere adviseurs zoals fiscalisten. Voorbereiding is daarbij erg belangrijk en dat vereist tijd. Veel internationale structuren worden opgezet vanuit fiscale motieven. Als er intellectuele eigendomsrechten worden geëxploiteerd kan het lonen om die in een gunstig fiscaal klimaat onder te brengen. Echter, de onderliggende juridische documentatie moet dan wel op orde zijn.

Met de aantrekkende economie en de toenemende globalisering zien steeds meer ondernemers mogelijkheden om de (internationale) markt (verder) te betreden. Ook voor bestaande ondernemingen uit binnen- en buitenland biedt het huidige klimaat volop mogelijkheden om te groeien.

Ons M&A team helpt u graag bij het vinden van de meest gunstige structuur voor uw onderneming, of uw bedrijf zich nu in de opstartfase bevindt, verder wil groeien, de grens over gaat of juist toe is aan een herstructurering. Met onze specialistische ervaring op het gebied van franchise adviseren wij u tevens graag wanneer u besluit uw onderneming in franchiseverband voort te zetten.

Daarbij kijken wij verder dan alleen de vennootschapsrechtelijke aspecten en besteden indien nodig bijvoorbeeld ook aandacht aan de wijze waarop privacy en het intellectuele eigendomsrecht binnen uw onderneming worden gewaarborgd.

In dit verband is het tevens van belang dat aandacht wordt besteed aan de wijze van financiering. Waar startende ondernemers baat kunnen hebben bij financiering in de vorm van crowdfunding of venture capital, kan het voor bestaande ondernemingen aantrekkelijk zijn om financiering in de vorm van private equity aan te trekken.

Het opzetten van nieuwe structuren of het herstructureren van bestaande activiteiten is altijd maatwerk. Valegis Advocaten is u daarbij graag van dienst.

Meer informatie

Heeft u vragen over het (her)structureren van uw onderneming? Neem dan contact op met ons M&Ateam. Zij helpen u graag verder.