Samenwerkingsovereenkomsten (Joint Venture Agreements)

Als een onderneming door meerdere partijen wordt gedreven of opgestart is het van het grootste belang dat de onderlinge afspraken goed worden vastgelegd. Wij hebben veel geschillen tussen aandeelhouders begeleid en zien met name dat bij goedbedoelde samenwerkingen tussen aandeelhouders die leiden tot een geslaagde onderneming, de kans op problemen groot is. uiteraard maken wij de JV-contracten en kunnen wij u adviseren over wat daarin moet of kan staan.

De overeenkomst maken is vaak niet het meest lastige onderdeel van de zaak. Het op een lijn krijgen van alle stakeholders wel. Dat is zeker het geval als de partijen in een joint venture deels investeerders en deels DGA’s zijn. Verschillende visies op de termijn voor return on investment en op hoe de operatie geleid moet worden kunnen tot spanningen leiden. Wij zorgen ook voor regelingen voor het geval partijen niet meer door een deur kunnen.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons M&Ateam is u graag van dienst.