Share Purchase Agreements (SPA)

Als er overeenstemming bestaat over de verkoop van de aandelen in een bedrijf, dan wordt daarvoor een contract gemaakt. Dat contract is een koopovereenkomst, ook wel Share Purchase Agreement (SPA) genoemd. Hierin wordt vastgelegd wat er gekocht wordt (welke aandelen) en worden de prijs inclusief earn out constructies enz. vastgelegd. De SPA bevat verder een groot aantal bepalingen die gaan over inbreuken op de garanties. Elke SPA is maatwerk want vrijwaringen en tal van andere bijzonderheden moeten erin worden geregeld.

De praktijk leert dat de SPA niet in een paar dagen opgesteld en uit onderhandeld is. Het is een lijvig contract waar veel van afhangt. Bovendien zal niet alleen de cliënt invloed hebben op de inhoud, vanuit fiscaal oogpunt moet er goed naar worden gekeken.

Als de SPA rond is dan kunnen de aandelen geleverd worden door middel van een notariële akte. Dat is vaak het sluitstuk van een lange tekensessie.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons M&Ateam is u graag van dienst.