Bouwrecht

Aan het realiseren van een bouwwerk zijn tal van aspecten verbonden. Voordat u begint met bouwen dient gecontroleerd te worden of vergunningen vereist zijn, bijvoorbeeld op grond van de Omgevingswet. Daarnaast dient een overeenkomst te worden opgesteld met verschillende partijen die betrokken zijn bij het project zoals aannemers, opdrachtgevers, architecten, leveranciers en projectontwikkelaars. Nadat de overeenkomsten zijn getekend en het project uitgevoerd wordt kunnen zich situaties voordoen waarbij juridisch advies noodzakelijk is, bijvoorbeeld door gemaakte fouten tijdens de bouw of ernstige vertraging.

Als die problemen zich voordoen, wilt u dat zij worden opgelost. Valegis Advocaten helpt u daarbij, met praktisch advies en zo nodig bijstand in een gerechtelijke procedure.

Onze cliënten geven er uiteraard de voorkeur aan dat die problemen helemaal niet ontstaan. Wij ook. Daarom is het van belang dat u de juridische zaken vroegtijdig goed regelt. Bij Valegis Advocaten kunt u terecht voor professioneel en praktisch advies, juist ook in die (contractuele) voorfase.

Binnen het bouwrecht kunnen wij onder meer de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

  • het opstellen en beoordelen van overeenkomsten met derde partijen, bijvoorbeeld aanneming van werk;
  • het instellen van en verweer voeren tegen schadeclaims;
  • het adviseren en bijstaan in problemen met betaling;
  • het adviseren over (opleverings)gebreken;
  • het voeren van gerechtelijke procedures, zowel bij arbitrage instituten als bij de rechter.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons vastgoedrecht team is u graag van dienst.