Omgevingsrecht

Wat, waar en hoe mag worden gebouwd? Welke (bedrijfs)activiteiten zijn waar toegestaan? Op welke wijze mag het aanwezige water worden gebruikt, met welke diersoorten dient men rekening te houden en welk effect heeft een bepaalde voorgenomen ontwikkeling op het milieu? Dit betreft allemaal omgevingsrecht.

Omgevingsrecht is onderdeel van het bestuursrecht en heeft betrekking op -kort gezegd- onze fysieke leefomgeving. Hiermee wordt geregeld wat personen in de fysieke omgeving volgens beleid vastgesteld door de (decentrale) overheid aan ruimtelijke ingrepen mogen doen. Het omgevingsrecht betreft regels van ruimtelijke ordening en de handhaving van die regels, bijvoorbeeld door provincies, waterschappen of gemeentes.

Omdat met het omgevingsrecht een grote hoeveelheid uiteenlopende zaken wordt geregeld, terwijl het omgevingsrecht regelmatig wijzigt en het bovendien veelal lokaal ruimtelijk beleid betreft, is het omgevingsrecht bij uitstek een rechtsgebied waarin gedegen advies voorafgaand aan het maken van ruimtelijke plannen grote meerwaarde biedt.

Onze advocaten staan u graag bij. Indien u dus bijvoorbeeld een (bouw)plan aan toepasselijke bestemmingsplannen wilt laten toetsen, vragen heeft over te verkrijgen omgevingsvergunning of exploitatievergunning of last heeft van een last onder dwangsom, neemt u dan contact op met ons vastgoed team.

Binnen het omgevingsrecht kunnen wij o.a. de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

  • Assisteren bij het aanvragen van vergunningen op grond van de Omgevingswet;
  • Procederen over de weigering van vergunningen.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons vastgoedteam is u graag van dienst.