1 minuten leestijd

Onlangs hebben wij u bericht over een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar, onder meer, franchise constructies.

Wij onderhouden contact met de NZa hierover. Op dit moment is duidelijk dat er een zogeheten barrièremodel komt met een nader rapport waarin een en ander wordt toegelicht. Naar het zich nu laat aanzien is dit barrièremodel voornamelijk bedoeld voor stakeholders (banken, notarissen, accountants e.d.) die in hun beroepsuitoefening met zorgaanbieders te maken hebben. Het barrièremodel zou als hulpmiddel moeten fungeren om, kort samengevat, malversaties tegen te gaan.

Bijeenkomst 15 juli om 15.00 uur

Wat dit uiteindelijk voor de praktijk gaat betekenen is op dit moment nog niet duidelijk. Valegis Advocaten organiseert op 15 juli a.s. om 15.00 uur (locatie wordt nog bekend gemaakt) samen met de NFV en Scout een ronde tafel bijeenkomst om u hierover nader te informeren en te bespreken wat de consequenties zijn voor de dagelijkse praktijk. Goed is om te weten dat de NZa aan ons heeft aangegeven open te staan voor nader overleg mocht daar behoefte aan zijn.

Wilt u hierbij aanwezig zijn dan bent u van harte uitgenodigd. U kunt hiertoe contact opnemen met Myrthe S.J. Steenhuis via m.steenhuis@valegis.com.