Skip to main content

Een huurder heeft in beginsel géén recht op een verhuiskostenvergoeding zoals is bedoeld in art. 7:220 lid 6 BW als deze persoon (tijdelijk) moet verhuizen naar een door de verhuurder ter beschikking gestelde, volledig ingerichte en gestoffeerde ‘wisselwoning’. Dat antwoordde de Hoge Raad op 1 april 2022 (ECLI:NL:HR:2022:493) op de prejudiciële vragen die het Hof Arnhem-Leeuwarden stelde op 7 september 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:8488). De Hoge Raad oordeelt kort gezegd dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de verhuiskostenvergoeding is bedoeld om de huurder schadeloos te stellen. Omdat bij een verhuizing naar een ‘wisselwoning” de huurder geen kosten maakt, zoals die van verplaatsing van de inboedel, stoffering, schilderwerk en aansluiting op nutsvoorzieningen, acht de Hoge Raad een toekenning van een vergoeding bij een verhuizing naar een wisselwoning in beginsel niet op zijn plaats. Dit geldt ook als de huurder géén gebruikmaakt van de woning. Uitzondering hierop is als de aangeboden wisselwoning géén redelijke en passende voorziening blijkt. De Hoge Raad doet in r.o. 3.3.4. een voorzet om deze uitzondering te nuanceren: “Of de aangeboden wisselwoning een redelijke en passende voorziening is, hangt onder meer af van:

  • de ligging en kwaliteit van de wisselwoning,
  • de duur van het verblijf in de wisselwoning,
  • de vraag of enig deel van de inboedel moet worden verplaatst en
  • de persoonlijke omstandigheden van de huurder.”

Het is goed dat de Hoge Raad enige duidelijkheid schept over deze materie. Wel denk ik dat de Hoge Raad met deze uitspraak de langslepende discussie omtrent de verschuldigdheid van de verhuiskostenvergoeding niet definitief en volledig heeft beslecht. Want wanneer is een wisselwoning precies een redelijke en passende voorziening (en wanneer niet)? Is dit een voedingsbodem voor een nieuwe discussie? De tijd zal het leren.

Valegis Advocaten

Valegis Advocaten, with offices in The Hague and Amsterdam, is the law firm for (international) entrepreneurs and companies; modern legal services, clear, pragmatic, solution-oriented and with integrity.

× Hoe kan ik u helpen?