Skip to main content

Thuiswerken heeft in het afgelopen jaar een vlucht genomen. Sommige werkgevers maken daarbij gebruik van ‘gluurapparatuur’, maar mag dat wel?

Hoewel de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 langzamerhand steeds verder versoepelen, is het thuiswerken waarschijnlijk een blijvertje. Sommige werkgevers gebruiken daarbij zogenaamde ‘gluurapparatuur’ om de thuiswerkende werknemers in de gaten te houden. Vakbonden hebben hun zorgen geuit over deze ontwikkelingen en daarover zijn Kamervragen gesteld. Minister Koolmees heeft deze vragen inmiddels beantwoord. Een aantal belangrijke punten daaruit worden in dit artikel aangestipt.

Vertrouwen

Vooropgesteld wordt dat vertrouwen tussen werkgever en werknemer de basis is voor een goede arbeidsrelatie en dat staat op gespannen voet met een vergaande controle en daarom zijn daaraan strikte voorwaarden verbonden.

Noodzakelijk

De werkgever zal goed moeten uitleggen waarom het noodzakelijk is om werknemers te controleren en waarom dat zo belangrijk is dat dat het recht op privacy daarvoor moet wijken.

Informeren

De werkgever moet de werknemers vooraf informeren dat er gecontroleerd kan worden. Daarnaast zal het besluit om gebruik te maken van gluurapparatuur van te voren aan de ondernemingsraad (OR) voorgelegd moeten worden. De OR heeft op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht over voorgenomen besluiten van de ondernemer die zien op, kort gezegd, personeelsvolgsystemen.

AVG

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet (UAVG) staan de belangrijkste voorwaarden voor de controle op werknemers. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Mocht een werknemer een klacht hebben over het gebruik van gluurapparatuur door de werkgever, dan kan hij/zij dat melden bij de AP.

Voor werkgevers is het belangrijk een goed thuiswerkbeleid op te stellen, waarbij het onderwerp ‘controle’ kan worden meegenomen. Wij helpen u daar graag bij.

Valegis Advocaten

Valegis Advocaten, with offices in The Hague and Amsterdam, is the law firm for (international) entrepreneurs and companies; modern legal services, clear, pragmatic, solution-oriented and with integrity.

× Hoe kan ik u helpen?