Skip to main content

Een partij die te maken heeft met een tekortschietende wederpartij heeft verschillende wettelijke remedies: nakoming (art. 3:296 BW), schadevergoeding (art. 6:74 BW) en ontbinding (art. 6:265 BW).  Een schuldenaar wordt (enigszins) beschermd tegen de laatste twee remedies, in de zin dat er voor het ontstaan van tekortschieten (vaak) sprake moet zijn van verzuim.

Een logistieke dienstverlener is gespecialiseerd in de verwerking en verpakking van kleding. Dit proces verloopt niet altijd vlekkeloos. Een opdrachtgever lijdt € 197.826,52 schade wegens ondeugdelijke logistieke verwerking. De opdrachtgever vordert in rechte vergoeding van schade ontstaan door die tekortkoming.

De rechtbank Noord-Holland legt in de uitspraak van 21 februari 2021 (ECLI:NL:RBNHO:2021:1785) uit dat er sprake moet zijn van verzuim en dat verzuim op verschillende manieren kan ontstaan, bijvoorbeeld door het sturen van een ingebrekestelling. “Een ingebrekestelling (heeft) niet de functie (…) om ‘het verzuim vast te stellen’, maar om de schuldenaar nog een laatste termijn voor nakoming te geven en aldus nader te bepalen tot welk tijdstip nakoming nog mogelijk is zonder dat van een tekortkoming sprake is.” Het sturen van een ingebrekestelling is niet de enige manier om verzuim te doen intreden. De wet geeft niet-limitatieve voorbeelden van andere manieren waarop verzuim kan ontstaan, zoals het overschrijden van een fatale termijn.

De eisende partij had geen ingebrekestelling gestuurd. Bovendien was onvoldoende gesteld dat verzuim om een andere reden was ingetreden. Wat ogenschijnlijk een kleine formaliteit is – namelijk het sturen van een ingebrekestelling – had voor de eiser in kwestie grote gevolgen. De vordering tot het vergoeden van bijna twee (2) ton aan schade werd niet alleen afgewezen, maar de eiser werd ook veroordeeld om een factuur aan de betreffende dienstverlener te voldoen.

De verzuimregeling is complex. Heeft u te maken met een tekortschietende partij en wilt u geadviseerd worden over de remedies die tot uw beschikking staan en welke stappen u daarvoor moet zetten? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Angela Schwegler (a.schwegler@valegis.com).

Angela Schwegler-Veldstra

Angela studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2016 advocaat. Zij heeft zich bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd binnen het ondernemingsrecht in brede zin.

× Hoe kan ik u helpen?