Skip to main content

Een getuigschrift is een verklaring van de werkgever die bevestigt dat de werknemer in dienst is geweest van de werkgever. Als de werknemer erom vraagt, is de werkgever verplicht een getuigschrift te geven.

In de wet is vastgelegd wat er opgenomen kan worden in een getuigschrift. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen (i) informatie die verplicht moet worden vermeld en (ii) informatie die alleen wordt opgenomen wanneer de werknemer hier specifiek om vraagt.

In het getuigschrift moet de werkgever vermelden:

  • de begin- en einddatum van het dienstverband.
  • de aard van de uitgevoerde werkzaamheden.
  • de dagelijkse of wekelijkse arbeidsduur.

De werkgever mag alleen de volgende informatie opnemen in het arbeidscertificaat als de werknemer hierom vraagt:

  • de wijze waarop de werknemer zijn taken heeft uitgevoerd.
  • de manier waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
  • als de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd: de reden daarvoor.

De werknemer mag ook vragen om alleen iets te zeggen over hoe hij/zij het werk heeft uitgevoerd en niet ook de andere twee vragen te beantwoorden. In een beëindigingsovereenkomst maken we daar vaak afspraken over.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Natascha Niewold of één van de andere advocaten van het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten.

Valegis Advocaten

Valegis Advocaten, with offices in The Hague and Amsterdam, is the law firm for (international) entrepreneurs and companies; modern legal services, clear, pragmatic, solution-oriented and with integrity.

× Hoe kan ik u helpen?