1 minuten leestijd

Op 1 juli 2023 treedt er een belangrijke wijziging in werking die grote gevolgen zal hebben voor het re-integratietraject en de rol die werkgevers en werknemers daarin hebben. Deze wetswijziging houdt in dat het verplicht wordt om een gezamenlijke visie op het re-integratietraject op te nemen in het plan van aanpak.

De rol van de werknemer:

Met de nieuwe wetgeving wordt het essentieel om de mening van de werknemer mee te nemen bij het opstellen van de visie op het re-integratietraject. Werkgevers dienen actief in gesprek te gaan met de werknemer en zijn of haar ideeën, zorgen en behoeften te betrekken. Door de werknemer een stem te geven, wordt er rekening gehouden met zijn of haar persoonlijke situatie en wordt het draagvlak vergroot.

Voordelen van de betrokkenheid van de werknemer:

Het betrekken van de werknemer bij het opstellen van de visie op het re-integratietraject heeft verschillende voordelen. Allereerst vergroot het de motivatie en betrokkenheid van de werknemer. Wanneer de werknemer het gevoel heeft gehoord en serieus genomen te worden, zal hij of zij gemotiveerder zijn om actief deel te nemen aan het re-integratieproces, is de gedachte.

Daarnaast zorgt de betrokkenheid van de werknemer voor een betere afstemming van de re-integratiestappen op zijn of haar individuele behoeften. Dit leidt tot een meer effectief en op maat gemaakt traject, wat de kans op een succesvolle terugkeer naar werk vergroot.

Let op: deze verplichting geldt voor re-integratiedocumenten die op of na 1 juli 2023 worden opgesteld. Het is niet nodig om stukken van voor die datum aan te vullen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Natascha Niewold of één van de andere advocaten van het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten.