2 minuten leestijd

Voor het aangaan van de franchiseovereenkomst moet een franchisegever aan een aspirant-franchisenemer een Precontractueel Informatie Dossier/Document (PID) verstrekken. Maar wat moet daar eigenlijk in?

Op grond van de Wet Franchise, die sinds begin 2021 van kracht is, heeft de franchisegever de verplichting om de toekomstige franchisenemer te voorzien van belangrijke informatie over de formule en de franchiseorganisatie vóórdat de franchiseovereenkomst wordt getekend. Die informatie wordt gebundeld in een zogenoemd Precontractueel Informatie Dossier (of Document), afgekort PID. Het PID moet de volgende informatie bevatten:

  1. Het (finale) ontwerp van de franchiseovereenkomst;
  2. Een overzicht van de door franchisenemer te betalen vergoedingen of andere financiële bijdragen en investeringen;
  3. Informatie over hoe en hoe vaak overleg tussen franchisenemer(s) en franchisegever plaatsvindt en eventueel de contactgegevens van de franchiseraad;
  4. Of en zo ja hoe franchisegever in concurrentie treedt met haar franchisenemers (via een afgeleide formule of bijvoorbeeld door internetverkoop);
  5. Of, en zo ja hoe franchisenemer toegang heeft tot omzetgegevens die haarzelf betreffen of voor haar van belang zijn;
  6. Informatie over de financiële positie van franchisegever (bijvoorbeeld jaarstukken);
  7. Financiële gegevens met betrekking tot de beoogde locatie of, als die gegevens er niet zijn, van (een) vergelijkbare locatie(s); en
  8. Alle overige informatie die (mogelijk) van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst.

We zien wel eens dat franchisegevers aan hun nieuwe franchisenemer vragen welke informatie zij wil ontvangen en dat die informatie dan op verzoek verstrekt wordt. Let op dat dit niet genoeg is om aan de informatieverplichting uit de Wet Franchise te voldoen! Een franchisegever moet zelf bedenken welke informatie van belang is of zou kunnen zijn en actief al die informatie aanleveren. Immers: een aspirant-franchisenemer kent de organisatie nog niet en zal niet altijd precies weten waarnaar zij moet vragen om alle belangrijke informatie te krijgen.

Hulp nodig bij het maken van een PID of meer weten over franchise? Neem contact dan op met Daphne Jerphanion: d.jerphanion@valegis.com of de andere franchisespecialisen van Valegis Advocaten.