Skip to main content

Een handtekening is niet vereist om een overeenkomst te sluiten. Een ondertekend document is geen totstandkomingsvereiste, maar strekt tot dwingend bewijs van de gemaakte afspraken.

De rechtbank Noord-Holland heeft op 16 maart 2022 (ECLI:NL:RBNHO:2022:2255) vonnis gewezen in een zaak over een handtekening geplaatst op een tablet.

Een softwareleverancier bezocht, ongevraagd, een slagerij om een online klantenbindingsprogramma te verkopen. De slager plaatste een handtekening op een tablet. De softwareleverancier stelt dat er een overeenkomst tot stand is gekomen en stuurt een factuur. De slager betaalt de factuur niet. Hij stelt dat hij door het plaatsen van de handtekening slechts toestemming heeft gegeven om nadere informatie te ontvangen over de software.

De rechtbank overweegt dat een schriftelijk ondertekend document of een gekwalificeerde elektronische handtekening kan strekken tot dwingend bewijs van gemaakte afspraken. Voor niet-gekwalificeerde elektronische handtekeningen geldt dat beoordeeld moet worden of de gebruikte methode voor ondertekening voldoende betrouwbaar is. Een handtekening die gezet op een tablet die de softwareleverancier bij zich droeg in een omgeving die door de softwarelevernacier of een door hem ingeschakelde partij wordt beheerd, is niet voldoende betrouwbaar. Wat er met de handtekening gebeurt is, is onvoldoende te controleren.

Partijen betwisten niet dat er een handtekening is gezet op de tablet, maar zijn het niet eens over waarvoor de handtekening is gezet. Degene die zich op het rechtsgevolg beroept, de softwareleverancier, krijgt van de rechter de opdracht te bewijzen dat de slager een overeenkomst heeft getekend. Dat de bewijskracht niet dwingend is, betekent namelijk niet dat de handtekening geplaatst op de tablet geen bewijskracht toekomt.

Er bestaan diverse handtekeningen: de ‘natte’ handtekening, de gekwalificeerde elektronische handtekening en de niet-gekwalificeerde elektronische handtekening. Neem bij vragen over dit onderwerp gerust vrijblijvend contact op met Angela Schwegler.

Angela Schwegler-Veldstra

Angela studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2016 advocaat. Zij heeft zich bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd binnen het ondernemingsrecht in brede zin.

× Hoe kan ik u helpen?