Skip to main content

Meer of minder werken, werken op andere tijdstippen of op een andere werkplek

Soms wil een werknemer wekelijks minder uren gaan werken. Bijvoorbeeld om naast het werk meer tijd aan andere dingen te kunnen besteden. Ook kan een werknemer juist méér willen gaan werken, op andere tijdstippen willen werken of zijn of haar werktijd anders over de week willen verdelen. Daarnaast kan een werknemer de voorkeur hebben zijn of haar werkzaamheden vanaf een andere locatie te verrichten en niet vanaf de werkplek zelf. Wat dan?

De Wet flexibel werken

De Wet flexibel werken geeft werknemers de mogelijkheid om aan hun werkgever het verzoek te doen akkoord te gaan met een dergelijke wijziging. In die wet staat wanneer een werknemer zo’n verzoek kan doen. Ook regelt de wet hoe werkgevers daarmee moeten omgaan.

In het artikel “Wet flexibel werken: over waar en wanneer de werknemer werkt” dat Dick van Deventer schreef voor Salaris Rendement, legt hij uit onder welke voorwaarden een werknemer een verzoek kan doen tot wijziging van de wekelijkse arbeidsomvang, werktijden en werkplek en wanneer de werknemer daarmee wel en niet moet instemmen.
Lees hier het artikel in Salaris Rendement.

Neem bij vragen over de Wet flexibel werken en (hoe om te gaan met) verzoeken in dat kader contact op met Dick van Deventer (d.vandeventer@valegis.com; 06-83654926) of met een van de andere arbeidsrechtadvocaten uit het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten.

× Hoe kan ik u helpen?