Skip to main content

Initiatiefvoorstel

Op 16 mei 2023 is het (initiatief)wetsvoorstel “Wet vaste huurcontracten” door de Tweede Kamer aangenomen. Wat kunnen (ver)huurders verwachten?

Achtergrond en doel van de wet

Met de invoering van de Wet doorstroming huurmarkt werd op 1 juli 2016 de mogelijkheid geïntroduceerd om tijdelijke huurovereenkomsten van maximaal twee jaar aan te bieden voor zelfstandige woonruimten. Deze tijdelijke contracten waren bedoeld om het aanbod van huurwoningen te vergroten en het aantal huurwoningen zonder huurbescherming, die “naar hun aard van korte duur” waren, te verminderen. Tegelijkertijd zou een vast huurcontract de norm blijven. Uit de evaluatie van de Wet doorstroming huurmarkt blijkt, volgens de indieners van het wetsvoorstel, dat er geen toename is van het huuraanbod en dat de positie van huurders eerder is verslechterd dan verbeterd.

Het initiatiefwetsvoorstel heeft als doel om huurders ‘’beter’’ te beschermen. Volgens de indieners zorgen tijdelijke contracten voor onzekere situaties en ongelijke machtsverhoudingen voor huurders. Het wetsvoorstel beoogt de positie van huurders te versterken en een onbepaalde tijd huurovereenkomst (weer) de norm te laten zijn.

Het wetsontwerp maakt nog steeds tijdelijke verhuur mogelijk onder specifieke voorwaarden, waaronder:

  1. Het opnieuw betrekken van de woning door de verhuurder of de vorige huurder (tussenhuur/diplomatenclausule);
  2. Doelgroepcontracten van vijf jaar voor specifieke categorieën, zoals jongeren, studenten, promovendi, ouderen en gehandicapten, in geval van dringend eigen gebruik;
  3. Kortdurende verhuur, zoals vakantieverhuur;
  4. Verhuur om onnodige leegstand te voorkomen op basis van artikel 15 en 16 van de Leegstandswet;
  5. Generieke tijdelijke verhuur van maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte.

Huidige status en vervolg

Nu het (initiatief)wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, ligt het voorstel nu bij de Eerste Kamer. Als het voorstel ook in de Eerste Kamer wordt aangenomen, treedt de wet op een later te bepalen datum in werking. De nieuwe wet geldt niet voor bestaande tijdelijke contracten. Deze tijdelijke contracten zullen twee jaar na de inwerkingtreding van de wet vanzelf aflopen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact op met Dominique Fransen of één van de andere huurrechtspecialisten.

Valegis Advocaten

Valegis Advocaten, with offices in The Hague and Amsterdam, is the law firm for (international) entrepreneurs and companies; modern legal services, clear, pragmatic, solution-oriented and with integrity.

× Hoe kan ik u helpen?