2 minuten leestijd

Het verbouwen van een sociale huurwoning kan niet zomaar. Indien de verbouwing te ingrijpend is mag de verhuurder de toestemming onthouden.

Verhuurders krijgen in de praktijk regelmatig het verzoek van huurders of zij veranderingen aan hun huurwoning mogen aanbrengen. Dit gaat zowel om verzoeken tot kleine veranderingen als om grotere verbouwingen. Het uitgangspunt in het huurrecht is dat huurders geen veranderingen mogen aanbrengen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, behalve als het gaat om veranderingen die bij het einde van de huur ‘zonder noemenswaardige kosten’ ongedaan gemaakt kunnen worden. De wet schrijft in artikel 7:215 lid 2 BW voor dat de verhuurder van een woning in ieder geval de toestemming zal verlenen als de verandering de verhuurbaarheid van de woning niet schaadt dan wel niet leidt tot waardedaling van het gehuurde. Het Gerechtshof Amsterdam heeft alweer geruime tijd geleden een interessant arrest (ECLI:NL:GHAMS:2007:BD8223, WR 2008/80) gewezen dat betrekking had op het criterium dat de verhuurbaarheid werd geschaad.

In het arrest van het Gerechtshof Amsterdam wenste huurder o.a. de keuken van de woning uit te bouwen, een schuifpui aan te brengen, een slaapkamer te verbouwen tot badkamer en tenslotte vloerverwarming aan te brengen. Het Hof oordeelde dat de verbouwing zodanig ingrijpend is dat de woning na de verbouwingen niet meer kan gelden als een woning in de sociale huursector, hetgeen de verhuurbaarheid schaadt. De verhuurder mocht de toestemming voor de verbouwing onthouden.

Kortom, de verhuurder mag de toestemming voor een verbouwing van een sociale huurwoning (ook al is het een verbetering van de woning) onthouden als de verbouwing zodanig ingrijpend is dat de woning niet meer in de sociale huursector verhuurd kan worden. Vereist is wel dat sprake moet zijn van een ingrijpende verbouwing. Of sprake is van een ingrijpende verbouwing is, zoals vaker, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Heeft u als verhuurder een geschil met uw huurder over verzochte of al verrichte verbouwingen? Neemt u dan contact op de advocaten van het vastgoedteam van Valegis Advocaten.