1 minuten leestijd

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is al ruim anderhalve maand geleden in
werking getreden. Het is dan ook tijd om uw arbeidsovereenkomst en personeelshandboek up to
date te brengen met de wetswijzigingen, zodat uw onderneming weer compliant is.

In onze nieuwsbrief van 2 augustus jl. hebben wij enkele praktische tips opgenomen ten aanzien van
de gewijzigde wetgeving (link). Hieruit volgt dat de plicht van de werkgever tot het verstrekken van
informatie over arbeidsvoorwaarden is uitgebreid met onder meer het informeren van de
werknemer over betaalde verloven en beëindigingsprocedures. Deze informatie staat waarschijnlijk
nog niet in uw standaard arbeidsovereenkomst of personeelshandboek.

Ik merk in de praktijk dat het updaten van de arbeidsovereenkomst en personeelshandboek bij veel
ondernemingen niet altijd bovenaan de prioriteitenlijst staat. Echter, het is wel degelijk van belang
om compliant te zijn. Ontstaat door het niet of niet juist verstrekken van de informatie schade bij de
werknemer, dan is de werkgever namelijk aansprakelijk voor deze schade.

Uiteraard kunnen wij u verder adviseren over de inhoud van uw arbeidsovereenkomst en
personeelshandboek. U kunt dan contact opnemen met Rigje Rosier via r.rosier@valegis.com of een
van onze andere arbeidsrecht advocaten.